Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

8085 623c 500
Reposted fromkimik kimik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
0681 c533
Reposted fromdivi divi viaheartbreak heartbreak
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juliasmith
Reposted fromtojika4 tojika4 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juliasmith
Chciałem ją pocieszyć, ale nikt nie jest w stanie pocieszyć kobiety, która nie była nigdy kochana.
— Andreas Altmann - "Zasrane życie mojego ojca, zasrane życie mojej matki i moja zasrana młodość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaheartbreak heartbreak
juliasmith
Miała zasady, które inni nazywali pancerzem. Wydawało się, że niewzruszalne. Potem zaczęła je dla niego naginać, a z czasem również przekraczać. Zaczęła żyć iluzją i złudzeniami. Nauczyła się przeczyć logice i doszukiwać znaków tam gdzie ich nie było. Uwierzyła w świat, który nigdy nie istniał. Może w końcu pora zacząć naprawdę żyć?
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaheartbreak heartbreak

July 02 2015

juliasmith
7352 559a 500

June 11 2015

juliasmith
Jednego w Tobie kompletnie nie rozumiem. Dla wielu mężczyzn jesteś po prostu idealna. Masz swoje pasje, jesteś piękna, jesteś bystra, dążysz do wyznaczonych sobie celów. Byłaś z kimś, kto zupełnie nie potrafił Cię docenić i już wszystkich kolesi wpuszczasz pod wspólny mianownik. Powiem Ci, jeśli sobie uporządkujesz przeszłość, to szczerze - zazdroszczę komuś, w kim się kiedyś zakochasz.
— znalezione
juliasmith
Reposted fromgranini granini viaheartbreak heartbreak
juliasmith
1313 bca4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaheartbreak heartbreak

June 05 2015

juliasmith
Potrzebuje Pani dotyku w trakcie spaceru?
— Janusz Leon Wiśniewski -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juliasmith
To od nastroju chyba zależy, czy ta pustka za oknem jest samotnością, czy pięknem i spokojem.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaheartbreak heartbreak
juliasmith
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje.
— Charles Bukowski
Reposted fromcytaty cytaty viaheartbreak heartbreak
juliasmith
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viaheartbreak heartbreak

June 04 2015

juliasmith
6184 e4c3 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaheartbreak heartbreak
juliasmith
2059 833f
Reposted fromrol rol viaheartbreak heartbreak
juliasmith
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juliasmith
0880 8085 500
Reposted frommhsa mhsa viaheartbreak heartbreak
juliasmith
0387 48a9 500
Reposted fromrol rol viaheartbreak heartbreak

May 26 2015

juliasmith
4719 c103 500
Old people are the best!
Reposted fromaskman askman viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl