Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

juliasmith
7352 559a 500

June 11 2015

juliasmith
Jednego w Tobie kompletnie nie rozumiem. Dla wielu mężczyzn jesteś po prostu idealna. Masz swoje pasje, jesteś piękna, jesteś bystra, dążysz do wyznaczonych sobie celów. Byłaś z kimś, kto zupełnie nie potrafił Cię docenić i już wszystkich kolesi wpuszczasz pod wspólny mianownik. Powiem Ci, jeśli sobie uporządkujesz przeszłość, to szczerze - zazdroszczę komuś, w kim się kiedyś zakochasz.
— znalezione
juliasmith
Reposted fromgranini granini viaheartbreak heartbreak
juliasmith
1313 bca4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaheartbreak heartbreak

June 05 2015

juliasmith
Potrzebuje Pani dotyku w trakcie spaceru?
— Janusz Leon Wiśniewski -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juliasmith
To od nastroju chyba zależy, czy ta pustka za oknem jest samotnością, czy pięknem i spokojem.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaheartbreak heartbreak
juliasmith
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje.
— Charles Bukowski
Reposted fromcytaty cytaty viaheartbreak heartbreak
juliasmith
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viaheartbreak heartbreak

June 04 2015

juliasmith
6184 e4c3 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaheartbreak heartbreak
juliasmith
2059 833f
Reposted fromrol rol viaheartbreak heartbreak
juliasmith
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juliasmith
0880 8085 500
Reposted frommhsa mhsa viaheartbreak heartbreak
juliasmith
0387 48a9 500
Reposted fromrol rol viaheartbreak heartbreak

May 26 2015

juliasmith
4719 c103 500
Old people are the best!
Reposted fromaskman askman viaheartbreak heartbreak
juliasmith
Pamiętaj, nie ma co się spinać. Jak nie idzie to kopnij, zostaw, odpuść. Na końcu i tak liczy się kim jesteś, a nie kim chciałabyś być.
— Pan Jacek
juliasmith
3988 4e1c 500
juliasmith
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaheartbreak heartbreak
juliasmith

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaheartbreak heartbreak
juliasmith
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viablurred-dreams blurred-dreams
juliasmith
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viablurred-dreams blurred-dreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl